10 दिसंबर तक पंचायत स्तर पर करें कमेटी का गठन

चतरा:स्थानीयनगरभवनमेंरविवारकोभाजयुमोजिलाकार्यसमितिकीबैठकहुई।बैठककीअध्यक्षतामोर्चाकेजिलाध्यक्षअभिषेककेसरीवसंचालनप्रीतमरायनेकिया।जबकिमुख्यअतिथिकेरूपमेंयुवामोर्चाकेप्रदेशउपाध्यक्षसहचतराप्रभारीसुनीलसाहूउपस्थितथे।बैठकमेंपंचायतकमेटीऔरबूथकमेटीपरविचार-विमर्शकियागया।मुख्यअतिथिनेसभीमंडलअध्यक्षोंकोनिर्देशदेतेहुएकहाकि10दिसंबरतकपंचायतस्तरपरकमेटीकागठनकरें।उसकेपश्चातहीबूथकमेटीबनाएं।साथहीदिसंबरमाहकेअंतिमतिथितकसभीमंडलमेंवनभोजकार्यक्रमकरवाए।ताकिकार्यकर्ताएकदूसरेसेमिलसकेऔरएकजुटहोसके।इसकेअलावेबैठकमेंसंगठनमजबूतीपरचर्चाकीगई।मौकेपरप्रदेशकार्यसमितिसदस्यउज्जवलदास,जिलाउपाध्यक्षसंजययादव,प्रवीनकुमार,बीरबलदांगी,विनोदगुप्ता,संजीवमिश्रा,कन्हैया¨सह,सुजीतकुमार,सूरजगुप्ता,भवानीराय,चंदनकुमार,नीरजसोनी,प्रेमचंदयादव,जानकीठाकुर,विकासमालाकार,सुनीलकुमार,निरंजन¨सहसहितअन्यकार्यकर्तावनेताउपस्थितथे।