आल इंडिया पुलिस कबड्डी चैंपियनशिप पर पंजाब का कब्जा

जागरणसंवाददाता,फतेहगढ़साहिब

पंजाबपुलिसकीमहिलाटीमनेपुणे(महाराष्ट्र)मेंसंपन्नहुईआलइंडियापुलिसकबड्डीचैंपियनशिपकेफाइनलमेंमेजबानमहाराष्ट्रकीटीमको38-18सेपराजितकरचैंपियनशिपपरकब्जाकिया।नेशनलस्टाइलचैंपियनशिपकेपहलेसेमीफाइनलमुकाबलेमेंपंजाबपुलिसकीटीमकर्नाटककोपराजितकरफाइनलमेंप्रवेशकियाथा।इसजीतमेंरणदीपकौरखैहराकामुख्ययोगदानरहा।पंजाबकीटीमनेअपनेपूलकेसभीमैचोंमेंविजयहासिलकी।मैनेजरपरमजीत¨सह,पलविंदर¨सह,कोचगुरप्रीत¨सहदिड़बाकीप्रशिक्षितटीममेंरणदीपकौरखैहरा,वीरपालकौर,अमनदीपकौरनाभा,अमनदीपकौरअमृतसर,मंदीपबलवंतकौर,मनप्रीतकौर,अमृतपालकौर,प्रवीणकौर,रमनदीपकौरवअमनदीपकौरशामिलथी।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!