आरोपी को जेल

तीनपहाड़,(साहिबगंज):तीनपहाड़थानापुलिसनेबीतेसोमवारकीरात्रीथानाक्षेत्रकेकडम्बाटोलाबृंदावननिवासीबजलसोरेनकोगिरफ्तारकरमंगलवारकोराजमहलजेलभेजदियाथानाकेएएसआइप्रहलादपासवाननेबतायाकिगिरफ्तारबजलपुरानेमामलेकाआरोपीथा।