अतिक्रमण हटाया

खगड़िया।महेशखूंटथानाक्षेत्रकेबाबूटोलागांवमेंगोगरीएसडीओसुभाषचंद्रमंडलकीउपस्थितिमेंसीओचन्दनकुमारवथानाध्यक्षप्रतोषकुमारनेदल-बलकेसाथपहुंचकरविवादितरास्तेपरसेअतिक्रमणहटाया।इधर,

एसडीओनेबतायाकिअतिक्रमणकरनेवालेसावधानहोजाएं।