भाजपा आज करेगा सीएम का पुतला दहन

संवादसूत्र,गुमला:भाजपाविधायकदलकेनेताबाबूलालमरांडीकोप्रतिपक्षकानेतानहींमानेजानेकेविरोधमेंजिलाभाजपाद्वारागुमलाकेटावरचौकमेंशामचारबजेमुख्यमंत्रीहेमंतसोरेनकापुतलादहनकरेगा।यहजानकारीनगरभाजपाकेअध्यक्षसंजयकुमारसाहुनेदी।