भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन

संसू,राजगांगपुर:भारतरत्नपूर्वप्रधानमंत्रीअटलबिहारीवाजपेयीके97वेंजन्मदिवसपरराजगांगपुरभाजपाकीओरसेकईकार्यक्रमोंकाआयोजनकियागया।सुबह11बजेबगीचापाडास्थितगणेशमंदिरमेंपूजाअर्चनाकीगई।इसकेबादराजगांगपुरसरकारीअस्पतालमेंमरीजोंकेबीचफलवबिस्कुटकावितरणकरपूर्वप्रधानमंत्रीकीजयंतीमनाई।शामकोस्थानीयबीजूकल्याणमंडपमेंसुशासनदिवसकेरूपमेंकार्यक्रमकाआयोजनकियागया।भाजपानगरअध्यक्षशंकरसिंहकीअध्यक्षतामेंआयोजितइसकार्यक्रममेंमुख्यअतिथिकेरूपमेंडा.जयदेवदास,पूर्वनगरपालिकाअध्यक्षशशिरेखासामल,भाजपाकेवरिष्ठनेतामहेंद्रमाझी,कुलदीपसिंह,रमेशयादवबुधनारायणसाहूप्रमुखमंचासीनथे।हेलीकॉप्टरदुर्घटनामेंशहीदहुएवीरसैनिकोंकोश्रद्धांजलिअर्पणकेसाथशुरूइसकार्यक्रममेंवक्ताओंनेअटलबिहारीवाजपेयीकेप्रधानमंत्रीरहतेहुएदेशमेंचलाएगएसुशासनपरप्रकाशडालतेहुएउन्हेंएकमहाननेताबताया।कहाउन्होंनेदेशकेनीचेसेनीचेतबकेकेलोगोंकेलिएअनेकयोजनाओंकोकार्यमेंलायाथाजिसेआजमोदीसरकारनेभीअमलमेंलाकरउनकीउन्नतिकेलिएकार्यकररहीहै।इसअवसरपररेनबोएवंन्यूविग्सकलाकेंद्रसेआएबच्चोंनेरंगारंगकार्यक्रमप्रस्तुतकिया,जिसेसभीनेसराहा।मुख्यअतिथिडा.जयदेवदासनेबच्चोंकोपुरस्कृतकरप्रोत्साहितकिया।भाजपायुवामोर्चाकेअध्यक्षराजीवभद्रमणिशंकर,कोलेशेखरदाहिमा,सुनीलअग्रवाल,किशोरकोईरी,विक्कीयादव,राजनसोनी,कमलेशसाह,सुरेशपुरोहित,कुंदनराम,विशालसिकली,धीरजमित्तल,सुरेशगरतिया,मीनाठाकुर,सुभद्राराउत,मधुश्मिताराउत,सारबनीलाहिरी,बीजयंतीपात्र,बानीबनर्जी,चंदनाघोष,संतोषपांडेय,मुन्नीलाल,बीरेंद्रसिह,प्रमोदसिंहसहितदर्जनोंकार्यकर्ताकार्यक्रममेंशामिलथे।