छात्रों की पुस्तक खरीदारी का प्रमाण पत्र देंगे प्रधानाध्यापक

समस्तीपुर।शिवाजीनगरप्रखंडाधीनसभीप्रधानाध्यापकोंकीमासिकगुरुगोष्ठीबुधवारकोबीआरसीस्थितमध्यविद्यालयशिवाजीनगरकेसभागारमेंहुई।प्रधानाध्यापकोंनेबीईओकोगर्मजोशीसेस्वागतकिया।गुरुगोष्ठीमेंनवपदस्थापितप्रखंडशिक्षापदाधिकारीसंजयकुमारनेउपस्थितशिक्षकोंसेपरिचयप्राप्तकिया।साथहीशिक्षकोंकोसंबोधितकरतेहुएकहाकिवित्तीयवर्ष2019-20केलिएटेस्टबुकपाठ्यपुस्तकशत-प्रतिशतछात्रोंनेक्रयकरलिया,इसकाप्रमाणपत्रसभीएचएमदें।विद्यालयसेसंबंधितयूडायसप्रपत्रकोसंशोधितकरअविलंबजमाकरने,सभीविद्यालयकेप्रधानाध्यापकोंसेपदस्थापनविवरणीकोटिवारअविलंबजमाकरनेकोकहा।उन्होंनेसभीप्रधानाध्यापकोंसेकहाकिमाहके25तारीखतकऋणात्मकएवंघनात्मकमासिकप्रतिवेदनससमयजमाकियाजाए।विद्यालयमेंविभिन्नप्रकारकीसमस्याओंकोप्रपत्रमेंभरकरशीघ्रजमाकरनेकोकहा।बरसातमेंकिचनशेड,चापाकलकेइर्द-गिर्दसाफ-सफाईकेसाथब्लीचिगपाउडरकाछिड़कावनियमितरूपसेकरनेकाभीसुझावदिया।मौकेपरपूर्वबीआरपीबालमुकुंदसिंह,एकाउंटेंटप्रभातकुमार,डाटाएंट्रीऑपरेटरदीपककुमार,महेंद्रमौर्य,बीआरपीपवनकुमारसिंह,विश्वनाथसिंह,मध्याह्नभोजनप्रभारीप्रमोदराय,समन्वयकहीरालालसाह,रामनाथपंडितनीलूकुमारी,शशिकांतसिंहउमेशराय,शशिकुमार,पारसनाथमहाराज,विकेशकुमारसिंह,धर्मेंद्रराय,प्रधानाध्यापकनंदकिशोरयादव,दिनेशकुमारसिंह,मदनकुमार,प्रदीपकुमार,सत्यनारायणआर्य,सुदर्शनप्रसाद,राजकुमारराय,राममिलनसहनी,मनोजकुमारसहनी,रामशंकरसिंह,रामाशीषसहनी,लोकनाथझा,कमलदेवपासवान,रामशरणमंडल,देवानंदकामत,राजकुमारमुखियासहितअन्यप्रधानाध्यापकएवंशिक्षकमौजूदथे।