दांगी समाज की बैठक, कमेटी का हुआ विस्तार

संवादसूत्र,पत्थलगडा:प्रखंडक्षेत्रकेमांभगवतीलेम्बोइयामंदिरकेप्रांगणमेंरविवारकोदांगीसमाजकीबैठकहुई।बैठककीअध्यक्षताभीखारामदांगीवसंचालनरुद्रनाथदांगीनेकिया।बैठकमेंमुख्यरूपसेजिलाअध्यक्षअर्जुनकुमार,राष्ट्रपतिपुरस्कारसेसम्मानितशिक्षकदेवचरणदांगी,जिलामहासचिवराजूलालवर्मावडॉक्टरराजेंद्रप्रसाददांगीउपस्थितथे।बैठकमेंप्रखंडस्तरीयकमेटीगठनकोलेकरविचार-विमर्शकियागया।जिसमेंकार्यकारिणीअध्यक्षकाचयनकियागया।जिसमेंनावाडीहसेशंकरमहतो,पत्थलगड्डालेखराजकुमार,तेतरियासेकृष्णाकुमारबर्माकोसंयुक्तरुपसेजिम्मेवारीसौंपागया।बैठकमेंप्रखंडस्तरीयअध्यक्षकाचयनकरतेहुएप्रखंडकमेटीकाविस्तारकरनेकानिर्णयलियागया।बैठकमेंजिलापरिषदसदस्यसुनीतादेवी,पूर्वजिलापरिषदसदस्यअनीतादेवी,सेवानिवृत्तशिक्षकदुलीरामदांगी,गिद्धौरप्रखंडअध्यक्षमहावीरदांगी,तीर्थनाथदांगी,मुलेश्वरदांगी,दिनेश्वरदांगी,सांसदप्रतिनिधिबीरबलकुमार,महेशदांगीसहितअन्यउपस्थितथे।