गुणात्मक शिक्षा देने पर प्राचार्य का सम्मान

संवादसहयोगी,कुंड:गांवटींटनिवासीप्राचार्यसुनीलकुमारयादवकोविभिन्नस्कूलोंमेंगुणात्मकशिक्षादेनेपरहरियाणाविद्यालयशिक्षाबोर्डकीओरसेसम्मानितकियागया।कुंडस्थितडॉ.दीनदयालअस्पतालमेंहुएसमारोहमेंपूर्वजिलापार्षदडॉ.अर¨वदयादवनेमुख्यअतिथिकेरूपमेंतथाप्राचार्यविजयकुमारपालीनेअध्यक्षताकी।प्राचार्यसुनीलकुमारनेकुंड,माजरावहालहीमेंतावडुकेविद्यालयमेंरहकरविद्यार्थियोंकोगुणात्मकशिक्षादी।इसकारणवेस्कूलपरीक्षापरिणामोंमेंक्रमश:प्रथम,द्वितीयवतृतीयस्थानपररहे।प्राचार्यविजयकुमारपालीनेप्राचार्यसुनीलकुमारकेउज्जवलभविष्यकीकामनाकी।इसअवसरपरकष्टनिवारणसमितिसदस्यतजेन्द्रयादव,मुख्यअध्यापकअर्जुन¨सहपाड़ला,विजयपालप्रधानचिताडुंगरा,रामेश्वरदयाल,मास्टरओमप्रकाशपाली,रामजस,सरपंचश्योताजमनेठी,अशोककुमार,महेन्द्र¨सह,वेदव्रतप्रधान,विनोदसितारापंच,शेर¨सह,,जेपीयादववसुबे¨सहसहितक्षेत्रकेअन्यलोगउपस्थितथे।