होली में शांति व्यवस्था कायम रखना सभी का कर्तव्य

समस्तीपुर।वारिसनगरमेंहोलीमेंनशापानकरनेऔरअश्लीलगानाबजानेपरपूरीतरहपाबंदीरहेगी।साथहीकोरोनासंक्रमणसेबचावकेलिएजुलूसपरप्रतिबंधरहेगा।अगरकोईइसमेंसंलिप्तपायागयातोउसकेविरुद्धप्राथमिकीदर्जकरकार्रवाईकीजाएगी।थानाध्यक्षप्रसुंजयकुमारनेमंगलवारकोहोलीऔरशब-ए-बरातकोलेकरथानापरिसरमेंआयोजितशांतिसमितिकीबैठकमेंयहबातकही।सीओकमलकुमारनेकहाकिसद्भावकेसाथहोलीऔरशब-ए-बरातमनाएं।बैठकमेंहोलीकेदिनपुलिसगश्तीतेजकरने,असामाजिकतत्वोंपरनिगरानीरखने,किसीप्रकारकीहरकतकीतुरंतसूचनाप्रशासनकोदेनेकीबातकहीगई।अध्यक्षताप्रखंडप्रमुखरामासाहनेकी।मौकेपरस्वास्थ्यकेंद्रकेप्रभारीडॉ.रामचंद्रमहतो,विधिव्यवस्थाप्रभारीनागेश्वरप्रसाद,मुखियामोइजहारुल,रामप्रीतपासवान,भाकपाअंचलसचिवउपेंद्रप्रसाद,लालनारायणठाकुर,संतोषसिंह,राजकुमारपासवान,ब्रह्मानंदसिंह,विनयजयसवाल,मोवकील,पलटनराम,रामसागरमहतो,मनोजकुमारसिंह,राजनारायणराय,गुड्डु,रामप्रीतमहतो,दिनेश्वररायआदिमौजूदरहे।191पशुपालकोंकेबीचबोनसराशिवितरित

सरायरंजनप्रखंडकेउदापट्टीमिथिलादुग्धउत्पादकसहयोगसमितिलिमिटेडकेतत्वावधानमेंसोमवारकोतीसराबोनसवितरणसमारोहकाआयोजनहुआ।समारोहकोसंबोधितकरतेहुएमुख्यअतिथिसहपर्यवेक्षकसोनूकुमारनेकहाकिराज्यकेदुग्धउत्पादकोंकेलिएसरकारद्वाराकईयोजनाएंशुरूकीगईहैं।जहांकिसानोंद्वाराउत्पादितदुग्धकीकीमतमेंबढ़ोतरीकीगईहै।वहींसरकारद्वाराप्रत्येककेंद्रपरसस्तेदरपरखल्लीएवंपशुआहारउपलब्धकराएजारहेहैं।इसलिएआपसभीकिसानगुणवत्तापूर्णदुग्धउत्पादनकरअधिकाधिकमुनाफाकमाएं।वहींपथपर्यवेक्षकशंभूकुमारनेकहाकिसमितिकेअंकेक्षनप्रतिवेदनकेआधारपरसमितिसदस्योंकेबीचबोनसवितरणकियाजाताहै।इसवर्षतृतीयबोनसकेरूपमें191पशुपालकोंकेबीच2लाख2हजार74रुपएकीबोनसराशिवितरितकीजारहीहै।उन्होंनेसभीपशुपालकोंखासकरसमितिकेसचिवबिरजूकुमारसिंहकेप्रतिउनकेप्रयासकेलिएआभारजताया।समारोहकीअध्यक्षतासमितिकेअध्यक्षराधाकांतझानेकी।संचालनउपसरपंचअशोककुमारसिंहनेकिया।मौकेपरपूर्वमुखियाशशिनाथझा,भरतप्रसादसिंह,रामबाबूराय,अरविदकुमारराय,रामचंद्रसिंह,विभूतिनाथझा,रेवतीझा,मनोजचौधरी,राजारामझा,रामबालकराय,रामप्रीतदासआदिमौजूदरहे।

पशुपालकोंकेबीचबोनसवितरित

मोहिउद्दीननगर,संस:कल्याणपुरबस्तीदुग्धउत्पादकसहयोगसमितिकेबैनरतले70पशुपालककिसानोंकेबीच76800रुपयेबोनसकीराशिवितरितकीगई।कार्यक्रमकीअध्यक्षतापूर्वसैनिकशत्रुध्नप्रसादरायनेकी।संचालनसचिवविजयंतकुमाररायनेकिया।मौकेपरसंस्थाकेअध्यक्षअवधेशकुमारराय,पथपर्यवेक्षकअमरेशराय,सुनीलकुमार,अनिलकुमाररायसहितलाभुककिसानशामिलथे।