इमाम आलम बने राजद के जिला सचिव

सहरसा।राजदजिलाध्यक्षमो.ताहीरनेमीरटोलानिवासीमो.इमामआजमकोपार्टीकाजिलासचिवमनोनीतकियाहै।उन्होंनेपार्टीकेप्रतिउनकेआस्थाऔरविश्वासकोदेखतेहुएपार्टीकीयहजिम्मेवारीदी।मनोनयनपरविधायकअरूणकुमारयादव,जिलामहासचिवगोविंददासतांती,डीएसएसजिलाध्यक्षमनोजयादव,राजदनगरअध्यक्षई.कौशलयादव,युवाराजदकेनगरअध्यक्षहन्नीचौधरी,उपाध्यक्षजावेदअनवरचांद,मो.मुजफ्फर,मो.सलीमअहमद,मो.मुदस्सिरहुसैन,आदिनेकहाकिउनकेमनोनयनसेपार्टीसंगठनऔरमजबूतहोगा।