जवाहर खुराना भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य बने

संवादसहयोगी,टांडा:भारतीयजनतापार्टीपंजाबप्रधानअश्वनीशर्माकेपार्टीकेविस्तारकेलिएपंजाबसेप्रदेशकार्यकारिणीकीजारीसूचीमेंभाजपानेताजवाहरलालखुरानाकानामआनेसेटांडामेंभाजपाऔरमजबूतहोगी।

यहविचारभाजपामंडलटांडाप्रधानअनिलकुमारगोरानेव्यक्तकिए।उन्होंनेकहाकिजवाहरखुरानाकेराज्यकार्यकारिणीमेंशामिलहोनेसेटांडाकेभाजपासदस्योंमेंखुशीकीलहरहै।इसदौरानपंजाबप्रदेशकार्यकारिणीकीप्रथमसूचीमेंस्थानमिलनेपरजवाहरलालखुरानानेपार्टीहाईकमानतथापंजाबप्रधानअश्वनीशर्माकाधन्यवादकिया।इसमौकेपरलालाबिशनदास,बगीचासिंहगुरु,राजनसोंधी,सुभाषसोंधी,बौबीराजपुर,संदीपखन्ना,बिमलअरोड़ा,गुरमीतबिट्टू,चंद्रमोहनलाडी,विजयबबला,विनोदखोसला,पवनग्रोवर,अमनसैनी,शालूजहूरा,चरणजीतसिंह,कुलदीपनंगलनेजवाहरलालखुरानाकोपंजाबप्रदेशकार्यकारिणीमेंस्थानमिलनेपरबधाईदी।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!