महात्मा गांधी सरबत योजना तहत कैंप 20 को : डीसी सभ्रवाल

जागरणसंवाददाता,तरनतारन:महात्मागांधीसरबतयोजनाकेतहतगरीबवजरूरतमंदलोगोंकोसरकारीयोजनाओंकालाभदेनेकेलिएप्रत्येकमाहकी20तारीककोजिलास्तरीयकैंपलगाएजाएंगे।यहजानकारीडिप्टीकमिश्नरप्रदीपसभ्रवालनेअधिकारियोंकोबैठककेदौरानदी।

उन्होंनेकहाकिमहात्मागांधीसरबतविकासयोजनाकाउद्देश्यसरकारकेपूरेविकासकोदृष्टिकोणमेंबदलनाहैताकिसमाजिकवआर्थिकविकासकीयोजनाकेलाभउनलोगोंतकपहुंचसकेजोइनयोजनाओंसेवंचितरहगएहैं।इसयोजनाकालक्ष्यऐसेलोगोंकीपहचानकरनाऔरयहसुनिश्चितकरनाहैकिविभिन्नसरकारीयोजनावप्रोग्रामकेतहतबनतेलाभइनलोगोंमिलसके।

बैठककेदौरानउन्होंनेसमाजिकसुरक्षाविभागकेअधिकारियोंकोआदेशजारीकरतेहुएकहाकिजिलास्तरीयकैंपमेंयकीनीबनायाजाएकिकोईभीविधवा,बच्चेवदिव्यांगपेंशनकीसहूलतसेवंचितनरहे।इसमौकेएसडीएमसुरिंदरसिंह,डीडीपीओदविंदरकुमार,सेक्रेटरीजिलापरिषदगुरनेत्रसिंह,जिलासमाजिकसुरक्षाअधिकारीकिरनसियाल,जिलाप्रोग्रामअधिकारीगुरचरनसिंहकेअलावाअन्यअधिकारीमौजूदथे।

इनयोजनाओंकामिलेगालाभ

महात्मागांधीसरबतविकासयोजनातहतप्रधानमंत्रीआवासयोजनाकेतहतयोगलाभपात्रियोंकोपांचमरलेप्लाट,विभिन्नपेंशनयोजना,विभिन्नवित्तियसहायता,आटादालयोजना,नकदसहायता,वाटरसप्लाईयोजना,मनरेगा,हुनरविकाससहायता,घरघररोजगार,अनुसूचितजातिवअल्पसंख्यककेलिएवजीफे,आर्शीवादयोजना,एससीबीसीअल्पसंख्यकलिएकर्जे,सर्वशिक्षाअभियानआदियोजनाओंकालाभदियाजाएगा।

लोकसभाचुनावऔरक्रिकेटसेसंबंधितअपडेटपानेकेलिएडाउनलोडकरेंजागरणएप

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!