मंगल प्रकाश फिर सभा के अध्यक्ष

संवादसहयोगी,रूपनगर:महर्षिवाल्मीकिमंदिरमेंरविवाररातकोसभाकीअहमबैठकअध्यक्षमंगलप्रकाशभट्टीकीअध्यक्षतामेंहुईजिसमेंसभाकीगतिविधियोंपरविचारविमर्शकियागया।बैठककेदौरानतीनसालकेलिएसभाकेपदाधिकारियोंकाचुनावभीकियागया।चुनावसेपहलेसभाकेअध्यक्षमंगलप्रकाशनेपिछलेतीनसालकालेखा-जोखापेशकरतेहुएकार्यकालमेंचलाईगतिविधियोंकेबारेरिपोर्टरखी।इसकेबादहाउसनेमंगलप्रकाशभट्टीकीअध्यक्षतामेंहुएकार्योकीसराहनाकी,फिरतीनसालकेलिएपदाधिकारियोंकाचयनकरनेकाप्रस्तावडालाजिसपरहाउसनेमंगलप्रकाशभट्टीकीपिछलीकार्यप्रणालीसेप्रभावितहोतेहुएउन्हेंदोबाराअध्यक्षचुनलिया।इसकेसाथहीअन्यपदाधिकारियोंकाचुनावभीसर्वसम्मतिकेसाथकियाजिसमेंएडवोकेटचरणजीतसिंहघईकोकानूनीसलाहकार,सुरिदरकुमारकोचेयरमैन,किशोरकुमारवैदकोउपचेयरमैन,डॉ.राजेशकुमारकोमहासचिव,रमेशअटवालवप्रवीणकुमारकोसंयुक्तमहासचिव,विक्कीवप्रिसकुमारकोकोषाध्यक्ष,बीरबलसिंहवैदसहितभगतकुमार,रविवालिया,राजेशकुमारबैंसवरणजीतकुमारपामाकोवरिष्ठउपाध्यक्ष,रविदरकुमारबैंससहितराजेशकुमारबैंस,फरियादसहोता,प्रवीणकुमारबेगड़ा,रविवबल्लीकोउपाध्यक्ष,रोहितकुमारवनरिदरकुमारबैंसकोसचिवजबकिमहिदरकुमारकोस्टोरकीपरचुनागया।इसदौरानअध्यक्षमंगलप्रकाशभट्टीनेबतायाकिबनवारीलालमट्टूवसाधुरामबैंसकोमुख्यसलाहकार,संजीवकुमारबैंससहितफरियादकुमारसहोता,संजूपामा,गौरवकुमार,नरिदरबैंस,राजिदरकुमारबिदी,विनोदखिलारिया,मनुकुमार,राजेशकुमार,रिक्कीमान,सोहनलालभगत,गुलशनकुमारअटवालतथाशक्तिकोसलाहकारनियुक्तकियाहै।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!