नशा तस्करी के आरोप छह काबू

जासं,मानसा:थानासदरबुढलाडापुलिसद्वाराकीगईनाकेबंदीकेदौरानसंदीपसिंहवरामसिंहदोनोंवासीबुढलाडाकोएककारव144बोतलअवैधशराबसहितकाबूकरमामलादर्जकियागया।वहींथानाबोहापुलिसनेगुरदीपसिंहवासीकलोठाथानारतियाकोमोटरसाइकिलव60बोतलअवैधशराबसहितकाबूकरमामलादर्जकियागया।इसीतरहभीखीपुलिसनेनिर्मलसिंहवासीभीखीको60बोतलअवैधशराबसहितकाबूकरमामलादर्जकियागया।थानासदरमानसापुलिसनेफतेहसिंहवासीसहारनावआकाशदीपसिंहवासीकुलैहरीकोमोटरसाइकिलव48बोतलअवैधशराबसहितकाबूकियाहै।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!