नशीले पदार्थो सहित तीन काबू

बरेटापुलिसनेगांवकुलरियासेराज¨सहको605नशीलीगोलियोंवमोटरसाइकिलसहितकाबूकियाहै।इसीतरहजोगापुलिसनेगांवअकलियासेहर¨मदर¨सहवासीअकलियांको50किलोलाहनसहितकाबूकरमामलादर्जकिया।सदरमानसापुलिसनेगांवकोटलीकलांसेसिकंदर¨सहवासीरामगढ़मौड़कोपंाचकिलोचूरापोस्तसहितकाबूकियाहै।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!