प्रखर वक्ता कुशल शिक्षक व दूरदर्शी राजनेता थे कर्पूरी ठाकुर

रक्सौल।प्रखंडकीभेलाहीपंचायतस्थितविद्यालयमेंबिहारकेपूर्वमुख्यमंत्रीकर्पूरीठाकुरकी96वींजयंतीपरविचारगोष्ठीकाआयोजनहुआ।जिसमेंबिहारप्रदेशयुवाकांग्रेसकेमहासचिवसहगोपालगंजप्रभारीप्रो.अखिलेशदयालनेलोगोंकोसंबोधितकिया।कहाकिकर्पूरीठाकुरबिहारराज्यकेदूसरेउपमुख्यमंत्रीऔरदोबारमुख्यमंत्रीबने।भारतकेस्वतंत्रतासंग्राममेंइनकायोगदानसराहनीयरहावेएकप्रखरवक्ताकुशलशिक्षकऔरदूरदर्शीराजनेताथे।कार्यक्रममेंविद्यालयकेप्रधानाचार्यरणधीरकुमार,उपेंद्रसाह,प्रेमकुमार,मनोजमिश्रा,वीरेंद्रसाह,रत्नाकुमारी,समृद्धिकुमारी,मेनकाकुमारी,अंशुकुमारी,राधाकुमारी,मुन्नाकुमार,राजूकुमार,एनुल्लाहसहितअनेकोंछात्रउपस्थितथे।