पूर्वाचल एक्सप्रेस से सोना लूट मामले में शुरू हुई सुनवाई

मोतिहारी।बापूधाममोतिहारीस्टेशनपरपूर्वाचलएक्सप्रेसकेएसीबोगीसेहावड़ाकेस्वर्णव्यवसायीसत्यव्रतघोषकेमुंशीबापीमंडलकाअपहरणकरदोकिलोसोनाव12लाखरुपयेलूटमामलेमेंआरोपितोंकेखिलाफन्यायालयमेंसुनवाईशुरूहोगईहै।यहसुनवाईबेतियाकेअपरजिलाएवंसत्रन्यायाधीश-7श्यामनंदनशिवहरेकररहेहैं।न्ययाधीशश्रीशिवहरेनेबापूधाममोतिहारीरेलथानाध्यक्षकेदारप्रसादकोप्रदर्श(लूटकेबादबरामद1किलोसोना,36पीसस्वर्णाआभूषणव3.19लाखनकदरुपये)न्यायालयमेंप्रस्तुतकरनेकानिर्देशदियाथा।निर्देशकेआलोकमेंथानाध्यक्षश्रीप्रसादनेबुधवारकोभारीसुरक्षाकेबीचप्रदर्शकोन्यायालयभेजदियाहै।सुरक्षाव्यवस्थाकेलिएएएसआईअशोकराय,अमरेन्द्रकुमारऔरसशस्त्रपुलिसबलसाथमौजूदहै।बतायागयाहैकिअप्रैलमाहमेंआरोपितोंखिलाफसजानिर्धारितकरदीजाएगी।29जनवरी15कोपूर्वाचलएक्सप्रेसमेंबदमाशोंनेदीथीघटनाकाअंजाम

बापूधाममोतिहारीस्टेशनपर29जनवरी15कोपूर्वाचलएक्सप्रेसमेंबदमाशोंनेव्यवसायीकेमुंशीबापीमंडलकाअपहरणकरघटनाकाअंजामदेकरदोकिलोसोना,सौग्रामनिर्मितआभूषणव12लाखरुपयेनकदलूटलीथी।घटनाकीसूचनामिलतेहीआरपीएफऔररेलपुलिसनेबंजरियागुमटीकेसमीपछापेमारीकरमुंशीकोमुक्तकराकरएकअरोपितसंजूसहनीकोगिरफ्तारकरलियाथा,जबकिअन्यआरोपितसोना,आभूषणऔरनकदलेकरफरारहोनेमेंसफलहोगएथे।इसमामलेमेंमुंशीश्रीमंडलनेबापूधामराजकीयरेलथानामेंआधादर्जनआरोपितोंकेखिलाफकांडसंख्या-2/15दर्जकरायाथा।प्राथमिकीदर्जहोनेकेबादपुलिसहरकतआईऔरजिलापुलिसकेसहयोगसेमोतिहारीस्थितपुलिसलाइनकासिपाहीरुपेशगिरिकोहिरासतमेंलियाथा।पूछताछकेबादउसकेनिशानदेहीपरकांडकेअनुसंधानकर्ताललितेश्वरप्रसादसिंहऔरछतौनीथानाध्यक्षसुबोधकुमारनेपुलिसलाइनस्थितबैरकसेरुपेशगिरिकेबक्सेसेलूटेगएसोनावनकदमेंसे1किलोसोना,36पीसस्वर्णाआभूषणव3लाख19हजार500रुपयेबरामदकरलियाथा।मामलेमेंहैयेआरोपित

-संजूसहनी,रुपेशगिरि,शम्सपरवेज,जहांगीर,बब्लूमियां,मो.नुरैन