रविद्र को बनाया गया नाभा दास समिति भरोली खुर्द का प्रधान

जागरणसंवाददाता,पठानकोट

गोस्वामीश्रीगुरुनाभादाससेवासमितिकीऔरसेगांवभरोलीखुर्दमेंबैठककाआयोजनकियागया।समितिकेचीफआर्गनाइजरपुरुषोत्तमभजूराकेनेतृत्वमेंआयोजितमीटिगमेंमहंतसांवरियादासमुख्यमेहमानकेरुपमेंपहुंचे।कार्यक्रमदौराननईकमेटीकागठनकियागया।जिसमेंरविद्रकुमारकोप्रधानवसरवनकुमारकोमहासचिवनियुक्तकिया।नवनियुक्तप्रधानवमहासचिवनेकहाकिवहअधिकसेअधिकलोगोंकोयहांसमितिकेसाथजोड़नेकाप्रयासकरेंगे,वहींश्रीगुरुनाभादासकासंदेशजन-जनतकपहुंचाएंगे।इसदौरानमहंतसांवरियांदासनेसंगतकोश्रीगुरुनाभादासमहाराजकेजीवनपरप्रकाशडालतेहुएउनकेबताएमार्गपरचलनेकेलिएप्रेरितकिया।महंतसांवरियादास,रविद्रप्रधान,सरवनकुमार,जनकराज,हेमराज,रामलाल,अनिलकुमार,सुनीलकुमार,अभिषेक,साहिल,रविकुमार,डिपल,वीनादेवी,कंसोदेवीवराजरानीआदिमौजूदथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!