शिक्षा से होगा सर्वांगीण विकास : प्राचार्य

भभुआ:शिक्षाहीवहमहत्वपूर्णकुंजीहैजिससेविकासकेसभीद्वारखोलेजासकतेहैं।शिक्षासेहीसर्वांगीणविकासहोगा।यहबातेंसरदारवल्लभभाईपटेलकेप्राचार्यडॉ.त्रिवेणीनाथपांडेयनेकही।वेबीतेदिननगरकेशिवाजीचौकपरस्थापितटर्निंगप्वाइंटइंस्टीच्यूटकेउद्घाटनकेमौकेपरउपस्थितलोगोंकोसंबोधितकररहेथे।उन्होंनेयुवाओंसेशिक्षासेवंचितबच्चोंकोशिक्षाकीमुख्यधारासेजोड़नेकेलिएप्रयासकरनेकीअपीलकी।इसमौकेपरशिवप्रसाद¨सह,अकलूराम,आशीषश्रीवास्तव,अखिलेशकुमार,मनोजकुमार,अभितेशकुमार,सत्येंद्र¨सह,बनारसी¨सह,आदिकईगणमान्यउपस्थितथे।