श्री भोला आनंदेश्वर मंदिर समिति का चुनाव संपन्न, बृजभूषण बने अध्यक्ष

श्रीभोलाआनंदेश्वरमंदिरसमितिकाचुनावसंपन्न,बृजभूषणबनेअध्यक्ष

संस,राठ:श्रीभोलाआनंदेश्वरमंदिरसमितिकीकार्यकारिणीकेलिएसोमवारकोमतदानहुआ।अध्यक्ष,महामंत्रीवकोषाध्यक्षपदपरवोटडालेगए।देरराततकचलीमतगणनाकेबादपरिणामघोषितकिएगए।

चुनावप्रक्रियास्वर्णकारधर्मशालामेंसंपन्नहुई।निर्वाचनअधिकारीशिवरामसोनीनेबतायाकिउपाध्यक्षपदपरप्रदीपकुमारसोनी,उमाकांतसोनी,राजेंद्रकुमारसोनी,आडीटरअशोककुमारसोनीवउपमंत्रीपदपरअमनसोनीनिर्विरोधचुनेगए।जबकिअध्यक्ष,महामंत्रीवकोषाध्यक्षपदोंकेमतदानहुआ।पंजीकृत1577मतदाताओंमेंसे1084नेवोटडाले।अध्यक्षपदपरबृजभूषणसोनीनेजीतदर्जकी।उन्हें481मतमिले।प्रतिद्वंदीवीरेन्द्रसोनीको327,ओमप्रकाशसोनीको175वपिंकेशसोनीको79वोटमिले।महामंत्रीपदपरदेवेंद्रसोनीने548मतपाकरजीतदर्जकी।उनकेप्रतिद्वंदीआदर्शकुमारसोनीको524वोटमिले।जबकिकोषाध्यक्षपदपरमनोजसोनीने573वोटपाकरजीतदर्जकी।उनकेप्रतिद्वंदीमहेंद्रसोनीको324वश्रीकांतसोनीको176वोटमिले।