समाधान दिवस में 149 में महज आठ का निस्तारण

संवादसहयोगी,राठ:नवीनतहसीलभवनकेसभागारमेंजिलाधिकारीडॉ.ज्ञानेश्वरत्रिपाठीऔरपुलिसअधीक्षकश्लोककुमारकीमौजूदगीमेंजिलास्तरीयसम्पूर्णसमाधानदिवसकाआयोजनकियागया।इसदौरान149शिकायतोंपरसिर्फ8शिकायतोंकामौकेपरनिस्तारणहोसका।

ग्रामपरानिवासीपवनकुमारपुत्रशिवचरननेआदेशपुत्रमंगलसिंहकेविरूद्धगालीगलौजकरमारपीटकरनेकीशिकायतकीहै।इसीतरहसेग्रामदेवरानिवासीप्रकाशरानीपत्नीहरीसिंहनेघरवखेतमेंअवैधकब्जा,ग्रामजराखरनिवासीचंद्रभानपुत्रश्रीपतनेसचिवद्वारागेहूंबिक्रीकेरुपयेनदेने,इसीगांवकेश्रीप्रकाशसहांयनेगेहूंविक्रयकाभुगताननमिलने,मझगवांनिवासीविनोदसिंहनेमानदेयनमिलने,ग्रामअकौनानिवासीउमेशचंद्रनेबटवारेकीजमीनपरभाईद्वाराअवैधकब्जाकरने,कस्बेकेमियांपुरानिवासीशशिविनोदजैम्सनेपुलिसद्वारामारपीटकीरिपोर्टदर्जनकरने,कुर्रानिवासीभजमननेपुलिसद्वाराउत्पीड़नकरने,बहपुरनिवासीरतीरामपुत्रहरगोविदनेपुत्रीकाअपहरणहोजाने,पहाड़ीगढ़ीनिवासीमैयादीननेपुलिसद्वारारिपोर्टदर्जनकरनेकीशिकायतकीहै।इसकेअलावाजमीनीविवाद,मारपीट,अवैधकब्जा,राशन,पानी,विद्युत,शौचालय,सरकारीआवासआदिमामलोंकीशिकायतेंआईं।डीएमनेकहाकिहरहालमेंपीड़ितकान्यायमिलनाचाहिए।इसदौरानसीडीओआरकेसिंह,एसडीएमसुरेशकुमार,सीओशुभसुचित,तहसीलदारराठ,बीएसएसतीशकुमार,एक्सईएनविद्युतविमलकुमार,बीडीओशशिदेवी,ईओनगरपालिकाकेकेमिश्रा,एबीएसएसंतोषकुमार,कोतवालराठमनोजशुक्ला,रेंजरवनविभागरामविलाससहितविभागीयअधिकारीमौजूदरहे।