समारोह पूर्वक सेवानिवृत शिक्षकों को दिया सम्मान

चन्दौसी:माध्यमिकशिक्षकसंघकीजिलाइकाईकेतत्वावधानमेंवर्ष2018मेंसेवानिवृतहुएशिक्षक-शिक्षिकाओंकोसमारोहपूर्वकसम्मानितकियागया।इसदौरानस्कूलीबच्चोंनेसांस्कृतिककार्यक्रमकीप्रस्तुतिसेसमांबांधदिया।

एफआरइंटरकालेजमेंहुएसमारोहमें2018मेंसेवानिवृतहुएशिक्षकज्ञान¨सह,भोराज¨सह,संतोषकुमारपारासरी,वेदप्रकाश,जयवीर¨सहऔरशिक्षिकाओंमेंपुष्पादेवी,गुलाबोदेवी,रजनीचौधरी,कामिनीकदमवाष्र्णेय,विमलादेवी,इंद्राअग्रवाल,आशागुप्ता,चंद्रवतीशर्मा,प्रभारानीआदिसम्मानितकिएगए।मुख्यअतिथिराज्यमंत्रीगुलाबदेवीकेप्रतिनिधिरामपाल¨सह,विशिष्टअतिथिजिलाविद्यालयनिरीक्षकवीरेंद्रप्रताप¨सहरहे।अतिथियोंमेंमंडलीयअध्यक्षसुनीतगिरी,पुष्पेशमिश्रा,जिलाध्यक्षबदायूंदेशराज¨सह,वीकेशर्मा,रामनिवासशर्मारहे।अक्रूरजीकन्याइंटरकालेजकीछात्राओंनेसरस्वतीवंदना,स्वागतगीतऔरएफआरइंटरकालेजकेछात्रोंनेनात-ए-पाकप्रस्तुतकिया।संचालनराजारामयादववर¨वद्रकुमारशर्मानेकिया।कार्यक्रमकासंयोजनवाहितहुसैन,अश्विनीकुमारशर्मावमनोजरस्तोगीनेकिया।प्रधानाचार्यवसीमुद्दीननेआभारव्यक्तकिया।लखपत¨सह,विजय¨सहयादव,नरेंद्र¨सह,बर्तवाल,विनोदखन्ना,शशिकांतगुप्ता,नरेंद्र¨सहचौहान,विशेषकुमार,देवेंद्र¨सह,रमारस्तोगी,संजनागुप्ता,उर्मिला,योगेशशर्मा,राकेशशर्मा,हरिओमशर्माआदिउपस्थितरहे।