संदीप अध्यक्ष व ज्ञानप्रकाश महासचिव निर्वाचित

संवादसूत्र,सुलतानपुर:जिलाबारएसोसिएशनकेचुनावकीमतगणनाकापरिणामशनिवारकीशामआया।संदीपठाकुरअध्यक्षपदकेलिएविजयीघोषितकिएगए।महासचिवपदपरज्ञानप्रकाशतिवारीकोकामयाबीमिलीहै।शेषअन्यपदोंकीमतगणनाभीपूरीकरलीगईहै।न्यायालयपरिसरमेंअबीर-गुलालकेसाथविजयीप्रत्याशियोंकेसमर्थकोंमेंहर्षकामाहौलहै।

अधिवक्ताओंकेसंगठनजिलाबारएसोसिएशनकेगठनकेलिएहुएचुनावकेमतपत्रोंकीगिनतीसुबहदसबजेसेदीवानीपरिसरस्थितसभागारमेंशुरूहुई।सायंतकचलीमतगणनाशांतिपूर्णरही।विभिन्नपदोंकेप्रत्याशीअपनेसमर्थकोंकेसाथपरिणामआनेकीअपेक्षाकरतेरहे।महत्वपूर्णअध्यक्षपदपर651वोटपाकरसंदीपकुमारठाकुरविजयीघोषितकिएगए।उन्होंनेअपनेनिकटतमप्रतिद्वंद्वीवीरेंद्रकुमारचतुर्वेदीकोचारमतोंसेपराजितकियाहै।वीरेंद्रको647मतमिलेहैं।इसीपदपरअशोककुमारत्रिपाठी-60,द्वारिकाप्रसादद्विवेदी-82तथाशिवकुमारमिश्रको18मतोंसेसंतोषकरनापड़ा।महासचिवपदपरछहप्रत्याशियोंकामुकाबलाथा।ज्ञानप्रकाशतिवारीसर्वाधिक371मतपाकरविजयीहुए।इसीपदपरउल्लेखनीयमतपानेवालेअन्यप्रत्याशियोंमेंराघवेंद्रविक्रम¨सह-290,राकेशकुमारश्रीवास्तव284तथारामकीरतद्विवेदीको252मतमिलेहैं।सहसचिवप्रशासनपदपरगौरीशंकरतिवारी,सहसचिवखुर्शीदक्लबपदपरशिवाकृष्णपांडेयतथाकनिष्ठकार्यकारिणीपदपरअजयकुमारपांडेयविजयीघोषितकिएगएहैं।सुरेंद्रप्रकाशमिश्र-वरिष्ठउपाध्यक्ष,संजयतिवारी-उपाध्यक्ष,अबरारहुसैन-ऑडीटरवदिनेशचंद्रगौड़-ट्रेजरारपदकेलिएनिर्वाचितहुएहैं।

भ्रष्टाचारमुक्तहोगादीवानीपरिसर

नवनिर्वाचितअध्यक्षसंदीपकुमारठाकुरनेकहाकिदीवानीपरिसरकोभ्रष्टाचारसेमुक्तकरायाजाएगा।बाहरीलोगोंकाहस्तक्षेपइसपरिसरमेंनहींरहगा।अधिवक्ताओंकेचेंबरठीककराएजाएंगेतथाटिनशेडआदिकोव्यवस्थितकियाजाएगा।साफ-सफाईऔरवाहनपार्किंगकीव्यवस्थाएंभीदुरुस्तकीजाएगी।

शपथकेबादसमस्याओंपरचर्चा

महासचिवज्ञानप्रकाशतिवारीनेकहाकिहरअधिवक्ताकिसीभीसमयबारकेपदाधिकारियोंसेसमस्याकहसकेगाऔरउसकाहलपानेकेलिएसभीलोगसामूहिकरूपसेप्रयासकरेंगे।शपथग्रहणकेबादबारकीबैठकमेंसमस्याओंपरसिलसिलेवारचर्चाकीजाएगीऔरइनकानिराकरणकियाजाएगा।