सरायरंजन का विकास उनकी पहली प्राथमिकता : विजय

समस्तीपुर।सरायरंजनमेंविधानसभाअध्यक्षविजयकुमारचौधरीनेशनिवारकोक्षेत्रकेविभिन्नगांवोंमेंएकदर्जनसेअधिकयोजनाओंकाशिलान्यासएवंउद्घाटनकिया।इसदौरानश्रीचौधरीनेसर्वप्रथमप्रखंडमुख्यालयस्थितदोयोजनाजिससेमुख्यालयमें20लाखकीलागतबननेवालेभव्यगेटएवंमुख्यालयमेंहीबननेवालेदलितकॉलोनीकाशिलान्यासकिया।वहींधर्मपुरपंचायतमेंबननेवालेनएपंचायतसरकारभवनकाशिलान्यासकिया।हरिपुरबरहेतामेंछहमाहसेबनकरतैयारपंचायतसरकारभवनकाफीताकाटकरउद्घाटनकिया।बथुआपंचायतमेंसामुदायिकशेडएवंवर्कशेड,अख्तियारपुरमेंतालाबकेसौन्दर्यीकरणएवंपार्ककालोकार्पणकिया।नौआचकमेंसामुदायिकसेडएवंवर्कशेडकाशिलान्यासकिया।श्रीचौधरीनेप्रखंडमुख्यालयमेंहीएकदर्जनसेअधिकविकलांगोंकोविकलांगताकेप्रमाणपत्रकाभीवितरणकिया।अपनेसंबोधनमेंविधानसभाअध्यक्षनेकहाकिउनकीपहलीप्राथमिकतासरायरंजनविधानसभाक्षेत्रकाविकासकरनाहै।क्षेत्रकीजनताकेखुशहालीमेंहींउनकीखुशहालीहै।कार्यक्रमकीअध्यक्षताप्रखंडजदयूअध्यक्षरामाश्रयप्रसादनेकी।समारोहकोप्रखंडप्रमुखवीणाकुमारी,उपप्रमुखबुच्चीदेवी,बीडीओगंगासागरसिंह,सीओविजयकुमारतिवारी,कार्यक्रमपदाधिकारीसंजयकुमारसिंह,मुखियाताराकांतरायगौतम,अरुणकुमारझा,रंजीतपटेल,रामकुमारझा,इजहारअशरफ,कुमारविश्वनाथ,शशिनाथझा,संजीवठाकुर,रामबाबूझा,घनश्यामठाकुर,अजीतकुमारझा,जितेंद्रराय,रामश्रेष्ठरायआदिनेसंबोधितकिया।मौकेपरसंतोषराम,सुशीलकुमारराय,संजयकुमारराय,धनंजयकुमारठाकुर,लालबाबूमहतो,विनयसहनी,लालबाबूठाकुर,विकासकुमारठाकुर,सुशीलकुमारराय,चन्द्रशेखरझा,राजीवदास,शहादतहुसैन,मो.साजू,नागराजझा,विमलझा,गिरधारीसिंह,प्रदुम्नसिन्हासहितअन्यमौजूदथे।