याद किए गए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

कुशीनगर:देशकेदूसरेराष्ट्रपतिवमहानशिक्षाविद्डा.सर्वपल्लीराधाकृष्णनकाजन्मदिवसशनिवारकोशिक्षकदिवसकेरूपमेंजिलेभरमेंधूमधामसेमनायागया।शारीरिकदूरीकापालनकरतेहुएस्कूलोंमेंसंगोष्ठीकाआयोजनहुआ,जहांउनकेव्यक्तित्वतथाकृतित्वपरचर्चाकीगई।गुरुजनोंकोसम्मानितकियागया।

नगरस्थितहनुमानइंटरकॉलेजमेंमहानशिक्षाविद्डा.सर्वपल्लीराधाकृष्णनवविद्यालयकेसंस्थापकपंडितमातादीनशर्माकेचित्रपरमाल्यार्पणकरशिक्षकदिवसमनायागया।प्रधानाचार्यशैलेंद्रदत्तशुक्लवप्रबंधकमनोजशर्मानेकहाकिवेएकमहानविचारकतथागुरुत्तरपरंपराकेपालकथे।बच्चोंनेगुरुजनोंकोशॉलभेंटकरसम्मानितकिया।शिक्षकअनूपमिश्र,उषेशपांडेय,अवधेशकुमार,सच्चिदानंदत्रिपाठी,नवनीतमिश्र,जयरामसिंह,पंडितराघवशरणमिश्र,अमनशर्मातथास्काउटवएनएसएसकेछात्रउपस्थितरहे।सेंटथ्रेसेसस्कूलमेंशिक्षकदिवसपरवर्चुअलसंगोष्ठीकाआयोजनहुआ।फादरसोनीनेशिक्षकदिवसपरविस्तारसेचर्चाकरबच्चोंकाज्ञानबढ़ाया।उन्होंनेइसअवसरपरबच्चोंकोबेहतरप्रदर्शनकरनेकासंकल्पदिलाया।

डॉ.सर्वपल्लीराधाकृष्णनजीकीजयंतीहर्षोल्लासकेसाथमनायीगयी।कार्यक्रममेंमुख्यअतिथिकेरूपमेंसेवानिवृत्तशिक्षकराघवशरणमिश्ररहे।उन्होंनेलोगोंकोउनकेबताएरास्तेपरचलनेकासंकल्पदिलाया।प्रधानाचार्यअश्विनीकुमारपांडेय,हरिद्रकुशवाहा,सतीशकुशवाहा,चंद्रभूषणपांडेय,व्यासपटेल,धनंजयकुमार,दीपकमिश्रा,योगेन्द्रयादवसहितअन्यशिक्षकगणवशिक्षणेत्तरकर्मचारीउपस्थितरहे।आभारज्ञापनप्रवक्तासुनीलकुमारपांडेयवसंचालनभूपेन्द्रकुमारपांडेयनेकिया।

उपनगरस्थितआरपीशाहीमेमोरियललिटिलफ्लावरचिल्ड्रेंसजूनियरहाईस्कूलपरिसरमेंशिवदेवीशाहीकीअध्यक्षतामेंकार्यक्रमकाआयोजनकियागया।इसमेंलोकमान्यइंटरमीडिएटकालेजकेपूर्वप्रधानाचार्यमहेंद्रकुशवाहा,प्राविबस्तीकीअवकाशप्राप्तशिक्षिकाउषासिंहवआश्रमपद्धतिसेसंचालितशारदामहाजनीविद्यालयकेसंस्थापकशतायुशिक्षकचन्द्रिकाप्रसादगुरुकोसम्मानितकियागया।

प्रबंधकरणवीरप्रतापशाहीवप्रेमशंकरसिंहसूर्यवंशीनेअंगवस्त्रवछड़ीभेंटकी।सुरेंद्रप्रतापराय,वीनाशाही,सुनीलप्रतापशाही,रजनीशतिवारी,डॉ.फिरोज,सुरेंद्रराय,सुरेंद्रप्रसाद,एसपीगुप्ता,आनंदकुमारमिश्र,एडवोकेट,पुष्करनाथ,संतोषमिश्र,कमानी,बीनाआदिमौजूदरहे।