यहां स्नान करें गरीब सुदामा, वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा

संस,सहरसा:दैनिकजागरणकेसौजन्यगुरूवारकोप्रेक्षागृहमेंसंपन्नअखिलभारतीयकविसम्मेलनमेंदेशकेनामचीनकवियोंनेएक-से-बढ़करएकहास्वकविता,व्यंग्य,गीतऔरवीररसकीकविताओंकासस्वरपाठकिया।पूरेकार्यकेदौरानठहाकागूंजतारहा।देरराततकलोगकार्यक्रमकाआनंदलेतेरहे।

गौरीमिश्राकीसरस्वतीवंदनासेप्रारंभकविसम्मेलनमेंपद्मश्रीसुरेंद्रदूबेनेअपनीहास्यकविताओंकापाठकरतेहुएलोगोंकोखूबहंसाया।नेताओंपरचुटकीलेतेहुएकहाकि'यहांस्नानकरेंगरीबसुदामा,वहांहुस्नकादीदारकरेओबामापरलोगोंनेजमकरठहाकेलगाए।उन्होंनेराजनीतिक-सामाजिकगंभीरमुद्दोंकोलेकरलोगोंकोकाफीआनंदितकिया।वीररसकेकविकमलेशराजहंसनेअश्कोंकेसियासतपरहोतानहींयकीन,घड़ियालकेआंखोंसेआंसूनहींबहते।खादीकेजिसलिवासमेंदिखतेलहूकेदाम,खादीकेउसलिवासमेंगांधीनहींरहतेकवितापरखूबतालीबटोरी।उन्होंनेफटाकलेजाघड़ियालीआंसूबहातीहैदिल्ली,पाकिस्तानकेसाथदारूपीतीहैदिल्लीकापाठकरलोगोंकाखूनगरमकरदिया।संचालनकर्तासहप्रसिद्धकवितेजनारायणशर्माअपनीकईव्यंगात्मककवितासेराजनीतिकएवंसामाजिकव्यवस्थापरप्रहारकिया।उन्होंनेकहाकिमैंनेजबहिदूकाचेहरालगाया,तोमुसलमानोंनेपीटा,मैनेजबमुसलमानोंकाचेहरालगाया,तोहिदुओंनेपीटा,सिखकाचेहरालगाया,तोदोनोंनेपीटा,जबखूबसूरतऔरतकाचेहरालगाया,तोतीनोंनेएकदूसरेकोपीटा।गौरीमिश्रानेजय-जयबिहारगीतकेबिहारकेशौर्यकावर्णनकिया।उन्होंनेकहाकिकृष्णकेनिगाहसेनिहार,तोराधाबनजाएगी,स्मितालूटेगी,तोगौरीभवानीबनजाएगी।

गौरवशर्मानेभीकईहास्यवव्यंग्यसेजुड़ीकविताओंसेलोगोंकोआनंदितकिया।उन्होंनेकहाकिमन-मचलकरमोरहोनाचाहिए,हंसीकाअबदौड़होनाचाहिए।खिलाहोफूलतोडालीभीभलीलगतीहै,शक्लअच्छीहो,तोकालीभीभलीलगतीहै।

कार्यक्रमकोसफलबनानेमेंइनलोगोंकारहासहयोग

कार्यक्रममेंमुख्यप्रायोजकआयुषअर्नवनर्सिंगहोमप्राइवेटलिमिटेडकेनिदेशकडा.अजयकुमारसिंह,गायत्रीनर्सिंगहोमकेनिदेशकडा.रंजेशकुमारसिंह,आमनामेमोरियलहास्पिटलकेनिदेशकडा.अबुलकलामवडा.तारिकसहप्रायोजकईस्टएनवेस्टफाउंडेशनरामचंद्रविद्यापीठपारामेडिकलकालेजकेचेयरमैनडा.रजनीशरंजन,,सेंटजेवियर्सस्कूलकेनिदेशकपीपीअल्बर्ट,शांतिमिशनएकेडमीबरियाहीकेनिदेशकबीबीझाएवंप्राचार्यललितकुमारवर्मा,रेंकर्सएकेडमीकेनिदेशकडा.राजीवरंजनएवंआरोग्यमंदिरहास्पिटलकेनिदेशकडा.अभिषेककुणालवडा.एकेचौधरीकासराहनीययोगदानरहा।

इसकेअलावाकविसम्मेलनकोसफलबनानेमेंसमाजसेवीजीतेंद्रसिंहचौहानवशिल्पीचौहान,पूर्वनपउपाध्यक्षरंजनासिंह,समाजसेवीसंजयसिंह,वार्डपार्षदगौरवकुमार,पल्लवीसिंह,भाजपानेताअरविदसिंह,सामाजिककार्यकर्ताघनश्यामचौधरी,वार्डपार्षदनीतूकुमारीवमुकेशयादव,एकलव्यासेंट्रलस्कूलकेनिदेशकमंडलसदस्यमुकेशकुमारसिंह,अजयकुमारसिंहवप्रमोदकुमारसिंह,जिपउपाध्यक्षधीरेंद्रयादव,जिपसदस्यअनिलभगत,जदयूनेताशिवेंद्रकुमारजीशु,महिलाप्रकोष्ठजिलाध्यक्षअर्चनाआनंद,दिकोसीसेंट्रलकोआपरेटिवक्रेडिटसोसाईटीलिमिटेडप्रशासनिककार्यालयत्रिवेणीगंजसुपौलकेप्रबंधकराजेशकुमारभारती,एमएलटीकालेजसहरसाकेप्राचार्यडा.देवानंदझा,राजेंद्रमिश्रमहाविद्यालयकेप्राचार्यप्रो.डा.अरूणकुमारखां,रमेशझामहिलाकालेजकेप्राचार्यडा.राजीवसिंहा,सर्वनारायणसिंहरामकुमारसिंहमहाविद्यालयकेप्राचार्यप्रो.डा.अशोककुमारसिंह,सहरसाविकासविद्यालयकेनिदेशकविकासकुमार,फुदनीमुंगालालहास्पिटलहटियागाछीकेनिदेशकडा.ले.कर्नलरविशंकरलालआदिकासहयोगरहा।

इनलोगोंकीरहीउपस्थिति

दैनिकजागरणकेअखिलभारतीयकविसम्मेलनमेंप्रमंडलीयआयुक्तगोरखनाथ,मुख्यन्यायिकपदाधिकारीअमितकुमार,सदरएसडीओप्रदीपकुमारझा,सूचनाएवंजनसंपर्कनिदेशकदिलीपकुमारदेव,जिलाकृषिपदाधिकारीज्ञानचंद्रशर्मा,डा.गोपालशरणसिंह,डा.एकेचौधरी,डा.अबुलकलाम,डा.आईडीसिंह,डा.भुवनकुमारसिंह,डा.शीलेंद्रकुमार,डा.रंजेशकुमारसिंह,डा.ब्रजेशकुमारसिंह,डा.जयंतआशीष,डा.अभिषेककुणाल,रमेशझामहिलाकालेजकीपूर्वप्राचार्यडा.रेणुसिंह,जिलापरिषदउपाध्यक्षधीरेंद्रयादव,सांसदप्रतिनिधिअंजुमहुसैन,जदयूनेताअक्षयझा,घनश्यामचौधरी,भाजपाकिसानमोर्चाकेजिलाध्यक्षअरविदसिंह,नवहट्टाप्रमुखशमीमअख्तरपप्पू,डा.राजीवरंजन,डा.रजनीशरंजन,पूर्वजिपअध्यक्षसुरेंद्रयादव,सीपीआईनेताओमप्रकाशनारायण,राजदजिलाध्यक्षमो.ताहिर,भारतयादव,जदयूनेतामो.मोहीउद्दीनराईन,समाजसेवीसंजयकुमारसिंह,समाजसेवीनितेंद्रप्रसादसिंहनन्हें,कुंदनसम्राट,कांग्रेसनेतामनीषकुमार,सुदीपसुमन,वार्डपार्षदप्रतिनिधिटीपूझा,चंद्रगुप्त,जदयूनेताविपीनसम्राट,भाकपामालेकेकुंदनयादव,राजदनेताजावेदअनवरचांद,व्यवसायीअर्जुनचौधरी,कुमारअमरज्योति,संवेदकशालीग्रामझा,जुम्मन,अरविदमरर,राजेंद्रसाहडब्ल्यू,डीआरसीसीउपप्रबंधकसच्चिदानंदचौधरीसमेतकाफीसंख्यामेंगणमान्यनागरिकमौजूदरहे।शुरूआतमेंमंचकासंचालनसोमूआनंदनेकिया।जबकिएनसीसीकैडेटमेजरपीकेसिंहकेनेतृत्वमेंलोगोंकासहयोगकरतीरही।