रेडक्रॉस को मिला शव रखने वाला वातानुकूलित यंत

बक्सर:रेडक्रॉससोसाइटीनेरविवारकोपॉलीक्लीनिकमेंशवरखनेवालेवातानुकूलितयंत्रकीप्राप्तिकोलेकरएककार्यक्रमरखा।कार्यक्रमकेमाध्यमस

कृषि यांत्रीकरण मेले का एसडीओ ने किया उद्घाटन

पूर्णिया।धमदाहाखेलमैदानमेंमंगलवारकोअनुमंडलस्तरीयकृषियांत्रीकरणमेलेकाउद्घाटनएसडीओराजेश्वरीपाण्डेयनेकिया।मेलेकानेतृत्वधमदा